Olga GARUSOVA . ISTORIOGRAFIA ŞI METODOLOGIA STUDIERII EMIGRAŢIUNII RUSE ÎN BASARABIA INTERBELICĂ

Rezumat

Articolul tratează aspecte istoriografice şi metodolo­gice de studiere a emigraţiei ruse din Basarabia de după revoluţie. Este abordată problema rolului refugiaţilor în viaţa socială şi culturală din anii interbelici.

Cuvinte-cheie: istoriografia, metodologia, emigraţia rusă în Basarabia.

Резюме

В статье рассматриваются историографические и методологические аспекты изучения русской поре­волюционной эмиграции в Бессарабии. Затрагивается проблема роли беженцев в культурной и обществен­ной жизни межвоенных лет.

Ключевые слова: историография, методология, русская эмиграция в Бессарабии.

Summary

The article is devoted to historical and methodologi­cal aspects of the phenomenon of Russian emigration in Bessarabia after the revolution of 1917. The problem of the role of refugees in the social and cultural life of the inter­war period is touched upon.

Key words: historiography, methodology, Russian emigration in Bessarabia.