Authors

Dushakova Irina, (Chisinau, Republic of Moldova). PhD Candidate, Centre of Ethnology, Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova. E-mail: [email protected]

Garusova Olga (Chisinau, Republic of Moldova). Researcher, Centre of Ethnology, Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova. E-mail: [email protected]

Ijboldona Irina (Chisinau, Republic of Moldova). Researcher, Centre of Ethnology, Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova. E-mail: [email protected]

Kalashnikova Natalia (Sankt Petersburg, Russian Federation). Habilitation in Culturology, Professor, Russian Museum of Ethnography. E-mail: [email protected]

Korenev Dmitry, (Oryol, Russian Federation). PhD in History, Oryol State University I. S. Turgenev. E-mail: [email protected]

Kvilinkova Elizaveta (Chisinau, Republic of Moldo­va). Habilitation in History, Research Associate Professor, Centre of Ethnology, Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova. E-mail: [email protected]

Marushiakova Elena (St Andrews, Scotland,United Kingdom). PhD in History, Associate Professor, Univer­sity of St Andrews. E-mail: [email protected]

Ponomariov Alexandr (Kiev, Ukraine). PhD in His­tory, Central State Historical Archive of Ukraine. E-mail: [email protected]

Popov Veselin (St Andrews, Scotland,United King­dom). PhD in History, Associate Professor, University of St Andrews. E-mail: [email protected]

Prigarin Alexandr (Оdesа, Ukraine). Habilitation in History, Associate Professor, Department of Archeology and Ethnology of Ukraineб , Faculty of History, Odessa I.I. Mechnikov National University. E-mail: [email protected]

Prokop Svetlana (Chisinau, Republic of Moldova). PhD in Philology, Research Associate Professor, Centre of Ethnology, Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova. E-mail: [email protected]

Sakovich Vasily (Minsk, Belarus). Habilitation in Political Sciences, Professor, Belarusian National Techni­cal University. E-mail: [email protected]

Shishkan Constantine (Chisinau, Republic of Mol­dova). PhD in the Study of Arts, Research Associate Pro­fessor, Centre of Ethnology, Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova.

Stepanov Vyacheslav, (Oryol, Russian Federation). Habilitation in Historical Sciences, Professor, Oryol State University I. S. Turgenev. E-mail: [email protected]

Subbotina Jdana (Moscow, Russian Federation). Di­rector of the Educational Center „Akzent”. E-mail: [email protected]

Tsvirkun Victor, (Chisinau, Republic of Moldova). Habilitation in Pedagogical studies, University Professor, Coordinator of the Department of Humanities and Arts of the Academy of Sciences of Moldova. E-mail: [email protected]

Subbotina Irina S (Moscow, Russian Federation). PhD in History, Institute of Ethnology and Anthropology of the Russian Academy of Sciences. E-mail: [email protected]

Vasilyeva Svetlana, (Ulan-Ude, Russian Federation). Habilitation in Historical Sciences, Associate Professor, Director of the Scientific Library, Buryat State University. E-mail: [email protected]

Yurchenko Natalia, (Chisinau, Republic of Moldova). Researcher, Centre of Ethnology, Institute of Cultural Her­itage of the Academy of Sciences of Moldova. E-mail: [email protected]

Zaikovskaya Tatiana, (Chisinau, Republic of Mol­dova). PhD in Philology, Research Associate Professor, Centre of Ethnology, Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova. E-mail: [email protected]

Zakharova Larisa (Chisinau, Republic of Moldova). PhD Candidate, Centre of Ethnology, Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova. E-mail: [email protected]

Alpatov S. (Moscow, Russian Federation). Doctor în filologie, conferenţiar, Universitatea de Stat din Moscova „M. Lomonosov” . [email protected]

Bejan-Volc Iu. (Chisinau, Republic of Mol­dova). Doctor habilitat în sociologie, cercetător ştiinţific principal, Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM.

Caunenco I. (Chisinau, Republic of Mol­dova). Doctor în psihologie, cercetător ştiinţific coordonator, conferențiar, Centrul de Etno­logie al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM.

Dmitriuc V. (Chisinau, Republic of Mol­dova). Doctoranda la Universitatea Na­ţională „I. Mecinikov” din Odesa (Ucraina). vikto­[email protected]

Dolghi A. (Chisinau, Republic of Mol­dova). Doctor în istorie, cercetător ştiinţific, Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM.

Duminica Iv. (Chisinau, Republic of Mol­dova). Doctor în istorie, cercetător ştiinţific,Centrul de Etnologie al Institutului Patri­moniului Cultural al AŞM.

Ene Șt. M. Președintele Fundației „Forum – O lume pentru mâine” (România).

Ermolin D. (Moscow, Russian Federation). Doctor în istorie, cercetător științific inferior, Muzeul de antropologie și etnografie „Piotr I” (Kunstkamera) (Federația Rusă). denis.ermolin@ gmail.com

Frumuşeanu D. Doctor în studiul artelor, conferențiar universitar, Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti (România). frumuseanu@gmail. com

Fulea L. (Chisinau, Republic of Mol­dova). Cercetător ştiinţific, Centrul de Etno­logie al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM.

Galuşcenco O. (Chisinau, Republic of Mol­dova). Doctor în istorie, cercetător şti­inţific superior, Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM.

Garusova O. (Chisinau, Republic of Mol­dova). Cercetător ştiinţific, Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM.

Golant N. (Chisinau, Republic of Mol­dova). Doctor în istorie, cercetător ştiinţific, Muzeul de antropologie şi etnografie „Piotr I” (Kun­stkamera) (Federaţia Rusă).

Grădinaru N. (Chisinau, Republic of Mol­dova).  Doctor în istorie, cercetător ştiin­ţific, Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniu­lui Cultural al AŞM.

Hristov P. Doctor în istorie, conferențiar, Insti­tutul de Etnologie și Folclor (Muzeul de Etnografie), Academia de Științe a Bulgariei (Sofia). hristov_p@ yahoo.com

Moisei L. (Chisinau, Republic of Mol­dova). Doctor în istorie, cercetător ştiin­ţific, Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural al AȘM.

Nicoglo D. (Chisinau, Republic of Mol­dova). Doctor în istorie, conferenţiar, cercetător ştiinţific superior, Centrul de Etnolo­gie al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM. [email protected]

Onica D. (Chisinau, Republic of Mol­dova). Cercetător ştiinţific stagiar, Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM.

Rişilean I. (Chisinau, Republic of Mol­dova). Lector superior, Universitatea din Comrat.

Romanova S. (Comrat, Republic of Mol­dova). Șef interimar al catedrei, Univer­sitatea din Comrat.

Saifutdinova G. (Kazan, Russian Federation). Doctor în istorie, conferenţiar, Universitatea Energetică de Stat din Kazani (Federa­ţia Rusă).

Soroceanu E. (Chisinau, Republic of Mol­dova). Doctor în filologie, conferențiar, cercetător ştiinţific superior, Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM. sevdo­[email protected]

Şabaşov A. (Оdesа, Ukraine). Doctor în istorie, profesor, Universi­tatea Naţională „I. Mecinikov” din Odesa (Ucraina). [email protected]

Şofransky Z. (Chisinau, Republic of Mol­dova). Doctor habilitat în istorie, confe­renţiar, șef al secției, Centrul de Etnologie al Insti­tutului Patrimoniului Cultural al AŞM. zina.sofrans­[email protected]

Ştirbu A.   (Chisinau, Republic of Mol­dova). Cercetător ştiinţific, Centrul de Etno­logie al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM. [email protected]

Titova T. (kazan, Russian Federation). Doctor habilitat în istorie, profesor, Universitatea Federală din Kazani.

Tunițkaia M. (Beltsy, Republic of Mol­dova). Doctor în pedagogie, conferențiar, Universitatea Pedagogică „A. Russo” din Bălți.

Zabarah A. D. (Germany). Doctor în istorie, cercetător in­dependent (Germania).