Authors

Alpatov S. Doctor în filologie, conferenţiar, Universitatea de Stat din Moscova „M. Lomonosov” (Federaţia Rusă). alpserg@gmail.com

Bejan-Volc Iu. Doctor habilitat în sociologie, cercetător ştiinţific principal, Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM.

Caunenco I. Doctor în psihologie, cercetător ştiinţific coordonator, conferențiar, Centrul de Etno­logie al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM.

Cvilincova Elizaveta, (Chișinău, Republica Moldo­va). Doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiințe a Moldovei. E-mail: cvilincova@mail.ru

Dmitriuc V. Doctoranda la Universitatea Na­ţională „I. Mecinikov” din Odesa (Ucraina). vikto­riyad2006@ukr.net

Dolghi A. Doctor în istorie, cercetător ştiinţific, Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM.

Duminica Iv. Doctor în istorie, cercetător ştiinţific,Centrul de Etnologie al Institutului Patri­moniului Cultural al AŞM.

Dușacova Irina, (Chișinău, Republica Moldova). Doc­torandă, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiințe a Moldovei. E-mail: dusha-irina@mail.ru

Ene Șt. M. Președintele Fundației „Forum – O lume pentru mâine” (România).

Ermolin D. Doctor în istorie, cercetător științific inferior, Muzeul de antropologie și etnografie „Piotr I” (Kunstkamera) (Federația Rusă). denis.ermolin@ gmail.com

Frumuşeanu D. Doctor în studiul artelor, conferențiar universitar, Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti (România). frumuseanu@gmail. com

Fulea L. Cercetător ştiinţific, Centrul de Etno­logie al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM.

Galuşcenco O. Doctor în istorie, cercetător şti­inţific superior, Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM.

Garusova Olga, (Chișinău, Republica Moldova). Cer­cetător ştiinţific, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimo­niului Cultural al Academiei de Ştiințe a Moldovei. E-mail: garusovaolga@mail.ru

Golant N. Doctor în istorie, cercetător ştiinţific, Muzeul de antropologie şi etnografie „Piotr I” (Kun­stkamera) (Federaţia Rusă).

Grădinaru N. Doctor în istorie, cercetător ştiin­ţific, Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniu­lui Cultural al AŞM.

Hristov P. Doctor în istorie, conferențiar, Insti­tutul de Etnologie și Folclor (Muzeul de Etnografie), Academia de Științe a Bulgariei (Sofia). hristov_p@ yahoo.com

Ijboldina Irina, (Chișinău, Republica Moldova). Cer­cetător ştiinţific, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimo­niului Cultural al Academiei de Ştiințe a Moldovei. E-mail: ijboldinairina@gmail.com

Kalaşnikova Natalia, (Sankt Petersburg, Federația Rusă). Doctor habilitat în culturologie, profesor, Muzeul Etnografic Rus. E-mail: ethnonataly@mail.ru

Korenev Dmitri, (Oriol, Federația Rusă). Doctor în istorie, Universitatea de Stat „I. S. Turghenev” din Oriol. E-mail: boyarin@orel.ru

Maruşiakova Elena, (Saint Andrews, Scoția, Marea Britanie). Doctor în istorie, conferențiar, Universitatea Saint Andrews. E-mail: emp9@st-andrews.ac.uk

Moisei L. Doctor în istorie, cercetător ştiin­ţific, Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural al AȘM.

Nicoglo D. Doctor în istorie, conferenţiar, cercetător ştiinţific superior, Centrul de Etnolo­gie al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM. nikoglo2004@mail.ru

Onica D. Cercetător ştiinţific stagiar, Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM.

Ponomariov Alexandr, (Kiev, Ukraine). PhD in His­tory, Central State Historical Archive of Ukraine. E-mail: mihalych1878@gmail.com

Popov Veselin, (Saint Andrews, Scoția, Marea Bri­tanie). Doctor în istorie, conferențiar, Universitatea Saint Andrews. E-mail: vp43@st-andrews.ac.uk

Prigarin Aleksandr, (Оdesа, Ucraina). Doctor habili­tat în istorie, conferenţiar, Catedra de Arheologie şi Etno­logie a Ucrainei, Facultatea de Istorie, Universitatea Naţio­nală din Odesa „I. I. Mecinikov”. E-mail: prigarin_alexand@mail.ru

Procop Svetlana, (Chișinău, Republica Moldova). Doctor în filologie, conferenţiar cercetător, Centrul de Et­nologie, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiințe a Moldovei. E-mail: svetlanaprocop@mail.ru

Rişilean I. Lector superior, Universitatea din Comrat.

Romanova S. Șef interimar al catedrei, Univer­sitatea din Comrat.

Saifutdinova G. Doctor în istorie, conferenţiar, Universitatea Energetică de Stat din Kazani (Federa­ţia Rusă).

Sakovici Vasili, (Minsk, Belarus). Doctor habilitat în politologie, profesor, Universitatea Națională Tehnică din Belarus. E-mail: 113vs@mail.ru

Soroceanu E. Doctor în filologie, conferențiar, cercetător ştiinţific superior, Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM. sevdo­kia@mail.ru

Stepanov Veaceslav, (Oriol, Federația Rusă). Doctor habilitat în istorie, profesor, Universitatea de Stat „I. S. Turghenev” din Oriol. E-mail: stepansky@mail.ru

Subbotina Irina, (Moscova, Federația Rusă). Doctor în istorie, Institutul de Etnologie şi Antropologie al Acade­miei de Ştiinţe din Rusia. E-mail: irinalsu@yandex.ru

Subbotina Jdana, (Moscow, Russian Federation). Di­rector of the Educational Center „Akzent”. E-mail: zhdu@hotmail.com

Şabaşov A. Doctor în istorie, profesor, Universi­tatea Naţională „I. Mecinikov” din Odesa (Ucraina). shabashaga@ukr.net

Şişcan Constantin, (Chișinău, Republica Moldova). Doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural al Acade­miei de Ştiințe a Moldovei.

Şofransky Z. Doctor habilitat în istorie, confe­renţiar, șef al secției, Centrul de Etnologie al Insti­tutului Patrimoniului Cultural al AŞM. zina.sofrans­ky@gmail.com

Ştirbu A. Cercetător ştiinţific, Centrul de Etno­logie al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM. stirbualina22@gmail.com

Titova T. Doctor habilitat în istorie, profesor, Universitatea Federală din Kazani (Federaţia Rusă).

Tunițkaia M. Doctor în pedagogie, conferențiar, Universitatea Pedagogică „A. Russo” din Bălți.

Ţvircun Victor, (Chișinău, Republica Moldova). Doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, coor­donator al Secției Științe Umanistice și Arte al Academiei de Științe a Moldovei, E-mail: tvircun_victor@yahoo.com

Vasilieva Svetlana, (Ulan-Udă, Federația Rusă). Doc­tor habilitat în istorie, conferențiar, director al Bibliotecii Științifice, Universitatea de Stat din Bureatia. E-mail: sv_vasilieva@mail.ru

Yurchenko Natalia, (Chisinau, Republic of Moldova). Researcher, Centre of Ethnology, Institute of Cultural Her­itage of the Academy of Sciences of Moldova. E-mail: natjur13@mail.ru

Zabarah A. D. Doctor în istorie, cercetător in­dependent (Germania).

Zaharova Larisa, (Chișinău, Republica Moldova). Doctorandă, Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniu­lui Cultural al Academiei de Ştiințe a Moldovei. E-mail: mi-la2@rambler.ru

Zaicovschi Tatiana, (Chișinău, Republica Moldova). Doctor în filologie, conferenţiar cercetător, Centrul de Et­nologie, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiințe a Moldovei. E-mail: tanzai57@mail.ru