Contact

Revista de Etnologie și Culturologie, Institutul Patrimoniului Cultural al ASM, Centrul de Etnologie, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 1, Biroul 532, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate: tel. (+373 22) 27-10-07, (+373 22) 27-13-53; e-mail: [email protected]; [email protected]; website: ethnology.ich.md; ich.md

ADMINISTRARE PAGINĂ