Contact

Revista de Etnologie și Culturologie, Institutul Patrimoniului Cultural al ASM, Centrul de Etnologie, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 1, Biroul 532, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova.

Informații suplimentare pot fi solicitate: tel. (022) 27-10-07; e-mail: etnologie@mail.ru; patrimoniu.cultural.asm@gmail.com; pagina web: ethnology.asm.md; patrimoniu.asm.md

ADMINISTRARE PAGINĂ