Volume XXXIV / Volumul XXXIV / Том XXXIV / 2023

CUPRINS

Volumul integral

ETNOLOGIE ȘI CULTUROLOGIE
Natalia GOLANT, Nicolae SUHACEVReflectarea obiceiurilor funerare ale românilor din Valea Тimocului în variantele timocene ale baladei „Mioriţa”  5
Evdochia SOROCEANU„Sacrificiul de construcție” în obiceiurile și ritualurile găgăuzilor11
Adrian DOLGHILocuința în mediul urban din RSS Moldovenească în anii 1944– 196120
Tatiana ZAICOVSCHITradițiile funerare și de pomenire ale lipovenilor din Republica Moldova ca ritualuri din etapa finală a ciclului vieții omului28
Svetlana PROCOPMișcarea socială a romilor din Republica Moldova (1991–2001): liderii și organizații38
Alexander GANCHEV, Yuliia UZUN“Demography as history”: methods of studying the past (II)49
Natalya MOSKOVCHUK, Mariana PALCHYNSKAFormation      of      communicative      competence      in students   of   Ukrainian   elementary    schools    with instruction in the languages of national minorities59
Olha VOVKVasyl Nazarovych Karazin – prominent scientist and enlighten- er: a 21st century vision (to the 250th birth anniversary)68
Iulii PALIHOVICIEvreii din Țările Române la sfârșitul secolului al XVIII-lea în viziunea drumeților străini (I)76
PAGINA TÂNĂRULUI CERCETĂTOR
Alexandru MARINPersecutarea intelectualului și omului politic Gheorghe I. I. C. Brătianu de către regimul comunist din România85
Ecaterina PIHUROVImaginea Republicii Moldova în percepția turiștilor străini (în baza surselor mass-media): aspecte etnoculturale94
COMUNICĂRI
  Ion DUMINICARealizările multidimensionale ale Mișcării de Emancipare și Redeșteptare a Romilor din România reliefate în ziarul „Glasul Romilor” (1934–1941) (III)  101
  Valdemar KALININA study of how Prince and the Gypsy King preserved the traditions and habits of the Gypsies (Roma) in the Polish- Lithuanian Commonwealth (XVIIIth century)  111
Irina IJBOLDINAReflectarea literară a valorilor familiale tradiționale ale familiei ruse din Moldova (secolele XIX–XXI)119
RECENZII
Ivan DUMINICACercetări științifice despre învățământul superior din RSS Moldovenească129
  Ion GUMENÂIHruşova: satul, şcoala şi biserica. Schițe monografice și articole ale învățătorului Teodor Balmuș. Alcătuitori: dr. hab. Ivan Duminica și Alexandru Cerga. Chişinău: Lexon-Prim, 2023. 163 p.  132
Valentin ARAPUMarjan   Mihajlov.   Călătorie   prin               bucătăria    macedoneană. București: Editura Macedoneanul, 2021. 102 p.134
    Alexander GANCHEV, Vladimir MILCHEVДуминика Иван. Църковният живот на българите в Бесарабия (1812–1918). Научни редактори: Николай Червенков, Мил- ко Палангурски; Институт за културно наследство [и др.]. Chișinău: Lexon-Prim, 2023. 456 р. / Duminika Ivan. Church life of Bulgarians in Bessarabia (1812–1918). Scientific editors: Nikolay Chervenkov, Milko Palangursky; Institute of Cultural Heritage [etc.]. Chisinau: Lexon-Prim, 2023. 456 p.    136
  Диана НИКОГЛОАрхеолого-историко-этнографические описания Буджака: статьи 1884 года с комментариями и иллюстрациями. Сост. Иван Думиника, Игорь Сапожников. Одесса, 2023. 380 стр.  139
Сведения о редколлегии140
Data on the Editorial Board141
Condițiile de publicare ale materialelor în Revista de Etnologie și Culturologie142
Условия публикации материалов в Журнале этнологии и культурологии144
Conditions of publication of materials in the Journal of Ethnology and Culturology147
Contents149