Volume XXIII / Volumul XXIII / Том XXIII / 2018

Volume XXIII / Volumul XXIII / Том XXIII / 2018

CUPRINS / CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

ETNOLOGIE / ETHNOLOGY / ЭТНОЛОГИЯ

Gherghina BODA Costumul popular al pădurencelor între vechi și nou 5
Василий САКОВИЧ, Елизавета КВИЛИНКОВА Отражение черт национального характера в этнических автостереотипах белорусов Молдовы 11
Dumitru-Cătălin ROGOJANU Muzeul și democratizarea culturii. O perspectivă de ansamblu 20
Dorina ONICA Considerații generale privind joncțiunea grupuri etnoculturale – identitate – peisaje 25
Valentina URSU Patrimoniul cultural material și imaterial în cercetările ştiinţifice studențești 31

CERCETĂRI ETNOSOCIALE, ETNOPSIHOLOGICE ŞI ETNOISTORICE

Ivan DUMUNICA Un manuscris necunoscut despre istoria comunei Bașcalia, județul Tighina 40
Виктор ЦВИРКУН Утраченные страницы из дневника Ивана Ильинского 48
Olena YASYNETSKA The peculiarities of genealogy and marriage conditions of the king of Poland Bolesław the Generous (the Brave) and Kyivan Rus’ princess Vysheslava (c. 1067) 56
Alexandru FURTUNĂ Considerații cu privire la originea și aria de răspândire a unor proprietăți laice din ținutul Iași (I) 67
Alexei ROMANCHUK Bulaestian idiom “мокрей як щур”: to the reconstruction of meaning 77
Юлия ЕРМАК Этнопедагогические традиции женского еврейского воспитания в конце XIX – начале ХХ века 83
STUDIU ISTORIOGRAFIC
Adrian DOLGHI, Alina FELEA Reflectarea originii și apartenenței etnice a populației majoritare din Basarabia în sursele Imperiului Rus (sec. XIX – înc. sec. XX) 92

PAGINA TÂNĂRULUI CERCETĂTOR

Marina MIRON

Despre evoluția tipologiei locuințelor tradiționale în coloniile bulgare din Bugeac (tradiții și inovații) 106
Ecaterina PIHUROV Istoriografia românească interbelică a relaţiilor interetnice

115

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

Mihail STANCEV, Natalia KRASIKO Simpozionul științific internațional „Nume bulgare în istoria Ucrainei și Moldovei” (Harkov, 26 ianuarie 2018) 123
COMITETUL ȘTIINȚIFIC Conferința Științifică Internațională PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE, VALORIFICARE, PROMOVARE. Ediția a X-a: Prin știință spre cunoașterea patrimoniului național 124

IN MEMORIAM

COLEGIUL DE REDACȚIE Constantin Șișcan (1933–2018) 127
Виталий СЫРФ Ион Дрон (1948–2003) 128

RECENZII

Lidia PRISAC O nouă abordare privind coloniile bulgarilor din Basarabia (1774–1856) 129
Mariana ȚĂRANU Elogiu fenomenului ornamental. Ludmila MOISEI. Ornamentul: fenomen artistico-estetic (Viziuni ontologice și estetice asupra ornamenticii țesăturilor tradiționale). Chișinău: Pontos, 2017, 271 p. 131

JUBILEE

Angela OLĂRESCU Nicolai Сervencov – om al științei 133
Виталий СЫРФ Петр Афанасьевич Чеботарь (К шестидесятилетию со дня рождения) 135
Data on the editorial board / Сведения о редколлегии 138
Termene și condiții de publicare a materialelor în Revista de Etnologie și Culturologie 139
Terms and conditions of publication of materials in the Journal of Ethnology and Culturology 140
Сроки и условия публикации материалов в Журнале этнологии и культурологии 141