Volume XX / Volumul XX / Том XX / 2016

CUPRINS / CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

Natalia GRĂDINARU Elenа Postolachi – etnograf notoriu, care și-a dedicat viața păstrării și promovării culturii naționale (1942–2012) 5

ETNOLOGIE / ETHNOLOGY / ЭТНОЛОГИЯ

Zina ŞOFRANSKY

Frumosul în arta tradițională 8
Natalia GRĂDINARU Relația om – natură ca fenomen sociocultural 18
Александр ШАБАШОВ Элементы двойственной системы терминов родства у гагаузов и других тюркских народов 22
Loredana-Maria ILIN-GROZOIU Despre ritualistica funerară românească 27
Ludmila MOISEI Promovarea identității culturale prin valorificarea ornamentelor naționale 32
Lucian DAVID Păstoritul transhumant în culoarul Rucăr-Bran (România) 36
Raisa OSADCI Jocurile de copii tradiționale. Aspecte ale funcției formative

44

CERCETĂRI ETNOSOCIALE, ETNOPSIHOLOGICE ŞI ETNOISTORICE ETHNOSOCIAL, ETHNOPSYCHOLOGICAL AND ETHNIC STUDIES

ЭТНОСОЦИАЛЬНЫЕ, ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Tatiana SÎRBU La politique tsariste envers les tsiganes de Bessarabie: le cas des villages de Kair et de Faraonovka 51
Alexandru FURTUNĂ Imunități fiscale și judiciare acordate de domnie satelor mănăstirești din ținutul Iași 56
Sergiu BACALOV Din  nou  despre  cazacii  moldoveni. Aspecte  istorico-genealogice referitoare la neamul de dvoreni basarabeni Сazacu 63
Ivan DUMINICA „Monografiile” comunelor plasei Comrat, județul Tighina din 1943 (I) 68
Andras MORAUSZKI Conceptualizing Ethnic Civil Society. Case studies of Košice, Pécs and Timișoara 78
Balázs DOBOS Elections in a Non-Territorial Autonomous Setting: the Minority Self-Governments in Hungary 87
Tomasz KAMUSELLA Albania: A Denial of the Ottoman Past (School textbooks and politics of memory) 96
Vitali SÎRF Legăturile reciproce și paralelele folclorice  moldo-găgăuze (în baza materialului basmului) 106
Iulia BEJAN-VOLC Cunoașterea realității rurale: dimensiuni multiaspectuale 110

PAGINA TÂNĂRULUI CERCETĂTOR JUNIOR RESEARCHER FILE

CТРАНИЦА МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

Ecaterina OPREA

Ţiganii și tătarii cu statut de dependență din Ţara Moldovei în seсolele XIV–XV: izvoare și istoriografie 115
Dorina ONICA Peisajul rural – interpretări și reprezentări spirituale 120
Carolina COTOMAN Vestimentația în cadrul obiceiurilor de înmormântare din localitatea Crihana Veche, raionul Cahul

128

Aleksey ROMANCHUK

The east-eurasian hypothesis of dene-caucasian motherland in the light of genogeographical data: a brief synthesis 130
Tatiana BUJOREAN Relații de interdependență și interinfluență între costumul popular moldovenesc cotidian și cel de sărbătoare în perioada contemporană 135
Data on the editorial boards / Сведения о редколлегии 140
Termene și condiții de publicare a materialelor în Revista de Etnologie și Culturologie

Terms and conditions of publication of materials in the Journal of Ethnology and Culturology Сроки и условия публикации материалов в Журнале этнологии и культурологии

141