Volume XXI / Volumul XXI / Том XXI / 2017

CUPRINS / CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

ETNOLOGIE / ETHNOLOGY / ЭТНОЛОГИЯ

Adrian DOLGHI. Valorificarea potențialului culturii tradiționale – o soluție pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova

Gabriela BOANGIU. Spațiu și timp în descântecele românești

Марианна СМИРНОВА- СЕСЛАВИНСКАЯ. Болгарские   цыгане   Бессарабии   (материалы к  исследова- 14 нию). Исследования этнодиалектных и территориальных общностей цыган Российской империи, СССР и постсоветских стран

Evdochia SOROCEANU. Pâinea în ritualurile de naştere ale găgăuzilor

Tatiana ZAICOVSCHI. Relictele  obiceiului  „Săgeata”  în  satele  rusești  din  Republica Moldova

Gherghina BODA. Simbolistica Ielelor în mitologia românească

Ольга СОБОЛЕВСКАЯ. Еврейские праздники XIX – начала ХХ вв. как способ мемориализации прошлого

Dorina ONICA. Peisajul cultural: retrospectiva legislativă și științifică a conceptului

Alina FELEA. Din istoria alimentației populației din Țara Moldovei: consumul crustaceelor, moluștelor și fructelor de mare (secolul al  XVII-lea  – începutul secolului al XIX-lea)

Alexei ROMANCHUK.  The rite of passing the hen over the tomb pit in the funeral tradition of Bulaesty’s Ukrainians and its East Romanian and Slavic paral- lels: similarities and differences

Oлена ФЕДОРЧУК. Два  подхода  к  периодизации этнической художественной традиции

CERCETĂRI ETNOSOCIALE, ETNOPSIHOLOGICE ŞI ETNOISTORICE

ETHNOSOCIAL, ETHNOPSYCHOLOGICAL AND ETHNIC STUDIES

ЭТНОСОЦИАЛЬНЫЕ, ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Alexandru FURTUNĂ. Considerații  cu  privire  la  geneza,  evoluția  și  aria de răspândire a unor sate mănăstirești din ținutul Iași (I)

Василий САКОВИЧ, Елизавета КВИЛИНКОВА. Культурная дистанция и процесс аккультурации белорусов Республики Молдова

Svetlana PROCOP. Ansamblul de țigani din Moldova: istoria creării și primele spec- tacole (în baza materialelor din presa locală și a documentelor de arhivă).

Ivan DUMINICA. „Monografiile” comunelor plasei Comrat, județul Tighina, din 1943 (II)

Victor ŢVIRCUN. File din istoria neamului Bantâş stabiliţi în Imperiul Rus

Oleg GALUSCENCO. The dynamics of the ethnic composition of the MASSR population in 1926–1939

PAGINA TÂNĂRULUI CERCETĂTOR

JUNIOR RESEARCHER FILE

CТРАНИЦА МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

Maria AXENTI. Comunitățile urbane în orașele moderne: definiție și caracteristici de bază

Mariana RUSU. Tradiția – coordonată definitorie a identității culturale

IN MEMORIAM

Mарианна СМИРНОВА- CЕСЛАВИНСКАЯ, Георгий ЦВЕТКОВ.  Памяти Елены Николаевны Успенской – антрополога, «проживавшего культуру»

JUBILEE / JUBILEES / ЮБИЛЕИ

Константин ШИШКАН. Лучи-светожары Татьяны Зайковской (К 60-летию со дня рождения)

RECENZII / REVIEWS / РЕЦЕНЗИИ

Vitali SÎRF. Думиника Ив. Българските преселници в Бесарабия в края на XVIII – първата половина на XIX век в историографията. Кишинев: S.Ş.B., 2015. 440 с.

Adrian DOLGHI. Prisac L. Arhitectura relațiilor interetnice în spațiul ex-sovietic: Republica Moldova (1991–2014). Iași: Lumen, 2015. 326 p.

Виталий КАЗАНЖИ. Relațiile moldo-bulgare: istorie și cultură / Молдовско-български връзки: история и култура. Сост. Червенков Н., Думиника Ив. Кишинев: S.Ş.B., 2016. 548 с.

Data on the editorial boards / Сведения о редколлегии

Termene și condiții de publicare a materialelor în Revista de Etnologie și Culturologie

Terms and conditions of publication of materials in the Journal of Ethnology and Culturology

Сроки и условия публикации материалов в Журнале этнологии и культурологии

TOATĂ REVISTA