Volume XXV / Volumul XXV / Том XXIV / 2019

Volume XXV / Volumul XXV / Том XXIV / 2019

CUPRINS

ETNOLOGIE

Gherghina BODA Romanian emigration to America as reflected in transylvanian periodicals 5
Олэна ФЕДОРЧУК Время как феномен этнической художественной традиции 10
Adrian DOLGHI, Alina FELEA Representation of the Romanian population and of the co-inhabiting ethnicities of Basarabia on the maps of the Russian Empire (XIX – beginning of XX century) 19
Любовь ОСТАПЕНКО, Ирина СУББОТИНА Традиционные ценности гагаузов вчера и сегодня 29
Alexandru FURTUNĂ Consideraţii cu privire la originea şi aria de răspândire a unor proprietăţi laice din ţinutul Iaşi (III) 39
Елизавета КВИЛИНКОВА, Василий САКОВИЧ Об образе волка и общих сюжетах в мифологии народов Евразии 48
Ludmila COJOCARU Obiceiuri şi moravuri privind castitatea miresei, în comunitatea tradiţională din Basarabia 57
Ivan DUMUNICA Cu privire la modernizarea oraşului Comrat în perioada interbelică (1918-1940) 67
Tatiana POTÎNG Credinţe şi superstiţii negative asociate stării „de dar” 73
Valentin ARAPU Dimensiunea istorico-etnologică a cioclilor în Ţara Moldovei (sec. al XVIII-lea – începutul sec. al XIX-lea) 79

STUDIUL CULTUROLOGIC

Вальдемар КАЛИНИН Цыгане в зеркале восточнославянских литератур (I-II) 89

COMUNICĂRI

Iulii PALIHOVICI Etnologia franceză: probleme şi priorităţi ale cercetărilor contemporane (pe baza publicaţiilor din colecţia „Ethnologie de la France”) (I) 104
Dan-Victor TRUFAŞ Lăutarii rromi/ţigani din spaţiul românesc. Elemente de istorie şi imaginar 110

PAGINA TÂNĂRULUI CERCETĂTOR

Aleksey ROMAN CHUK Bulaestian “roffins without bottom” and their romanian analogies: the question of origin 120
Artem KOKOSH Problem of Ukrainian ethnology in Panteleimon Kulish’s scientific heritage 125

IN MEMORIAM

Диана НИКОГЛО Андрей Васильевич Шабашов (1971-2019) 132

RECENZII

Irina ŞIHOVA Recenzie la monografia lui S. Zipperstein „Pogrom: Kishinev and the tilt of history” (Liveright Publishing Corporation, 2018. 288 p.) 134
Angela OLĂRESCU O enciclopedie a bulgaristicii istorice din Republica Moldova 136
Александр МАРКОВ Рецензия на монографию Жозефины Кушнир

«Феномен гуманизации мифа в интеллектуальной прозе ХХ века»

(Chişinău: Pontos, 2017. 352 p.)

138
Data on the editorial boards / Сведения о редколлегии 140
Termene şi condiţii de publicare ale materialelor în Revista de Etnologie şi Culturologie 141
Terms and conditions of publication of materials in the Journal of Ethnology and Culturology 142
Сроки и условия публикации материалов в Журнале этнологии и культурологии 143