Alina ȘTIRBU. Identitate şi stereotipuri. Conturarea percepţiei despre romi în viziunea ziarului Jurnal de Chişinău

Rezumat

În articolul dat autoarea analizează imaginea romilor în ziarul Jurnal de Chișinău. Articolul reprezintă un studiu privind atitudinea pe care o au jurnaliștii față de această minoritate, temele abordate de jurnalişti în cadrul mate­rialelor analizate, cât și depistarea situaţiilor subsumate temelor identificate, în asociere directă sau tangenţială cu etnia romă. În acest fel demonstrăm că în ziarul Jurnal de Chișinău se practică în mare parte un discurs impregnat de atitudinea negativă faţă de romi, prezentând tendenţios acţiunile acestei etnii precum şi diferitele evenimente în care sunt implicați membrii acestei comunități, accentu­ând partea negativă şi conflictuală, pe când personalitățile de etnie romă care duc faima în lume nu le este specificată etnia acestora.

Cuvinte-cheie: țigan, rom, șatră, etnie romă, ghici­toare, vrăjitoare, discriminare.