Alexandr PONOMAREV. Considerațiuni despre bisericile din interfluviul Bug şi Nistru la sfârşitul secolului al XVIII-lea

Rezumat:

În articol este publicat documentul de arhivă care prezintă datele despre înființarea bisericilor în Ucraina Hanească în anii 1760–1790. Se analizează problema datării ridicării construcțiilor bisericilor, insuficiența bazei izvoristice, se menționează importanța cercetării comple-
xe a tematicii date.

Сuvinte-cheie: Ucraina Hanească, biserici, mitropolia din Proilavia, gramote.