Svetlana VASILIEVA. Înregistrarea comunităților credincioşilor ruşi de rit vechi în regiunea Transbaikalia (anii ’20–’30 ai secolului al XX-lea) 

Rezumat
În articolul dat este prezentată istoria formării etape noi a relațiilor dintre comunitățile religioase şi puterea sovietică în 1920–1930. O atenție deosebită se acordă realizării primelor decrete ale guvernului sovietic care au definit statutul juridic al comunităților de rit vechi din regiunea
Baikal. Sunt analizate fapte interesante despre activitatea interconfesională a comunităților de rit vechi în perioada înregistrării lor.
Сuvinte-cheie: credincioşi de rit vechi, legislația sovietică, propaganda ateistă, înregistrarea comunităților.