Volume XIX / Volumul XIX / Том XIX / 2016

CUPRINS / CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

Татьяна ЗАЙКОВСКАЯ

Сектор «Этнология русских»: 25 лет научного поиска

5

ETNOLOGIE / ETHNOLOGY / ЭТНОЛОГИЯ

Tatiana ZAICOVSCHI

Reflectarea fitosimbolisticii în conștiința folclorică a purtătorilor de folclor rus din Republica Moldova 11
Дмитрий КОРЕНЕВ Летник в женском костюме русского средневековья: новый взгляд на проблему (Опыт реконструкции как обоснование гипотезы) 17
Вячеслав СТЕПАНОВ Очерки похоронно-поминальных практик русского населения Республики Молдовы 22
Natalia IURCENCO Primele locuințe clasiciste ale Chișinăului din prima treime a secolului al XIX-lea: aspectul etnologic 33
Ирина СУББОТИНА, Ждана СУББОТИНА Концепт «звезда» в поэзии Степана Курогло

38

CERCETĂRI ETNOSOCIALE, ETNOPSIHOLOGICE ŞI ETNOISTORICE ETHNOSOCIAL, ETHNOPSYCHOLOGICAL AND ETHNIC STUDIES

ЭТНОСОЦИАЛЬНЫЕ, ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Victor ŢVIRCUN

Integrarea emigranţilor din Ţara Moldovei în societatea rusă în secolul al XVIII-lea 47
Александр ПОНОМАРЕВ Сведения о церквях Днестровско-Бугского междуречья конца ХVІІІ в. 53
Светлана ВАСИЛЬЕВА Регистрация старообрядческих общин Забайкалья (20–30-е гг. ХХ в.) 59
Constantin ŞIŞCAN Transformațiunile personalității în circumstanțele de continuă schimbare a lumii (în baza prozei ruse de la începutul secolului al XXI-lea) 63

Василий САКОВИЧ, Елизавета КВИЛИНКОВА

Значимость языкового компонента в структуре этнического самосознания белорусов Молдовы

69

PERSONALITĂŢI / PERSONALITIES / ПЕРСОНАЛИИ

Olga GARUSOVA

Calea spre emigrare a lui Piotr Potiomkin Anul petrecut la Chișinău (1920–1921) 77
Irina IJBOLDINA Unele aspecte „culturii cotidianului” societății basarabene din anii ʼ20 ai secolului al XX-lea în schițele lui Leonid Dobronravov (Donici) 82
Елена МАРУШИАКОВА,

Веселин ПОПОВ

Валерий Санаров – жизнь, творчество, легенды 87
Svetlana PROCOP Contribuția inestimabilă a lui Leonid Cerepovschi în procesul de valorificare a patrimoniului etnocultural imaterial al romilor din Republica Moldova

92

PAGINA TÂNĂRULUI CERCETĂTOR JUNIOR RESEARCHER FILE

CТРАНИЦА МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

Larisa ZAHAROVA

Cu privire la chestiunea conflictului artistic pe exemplul romanu- lui „Замок братьев Сенарега” de A. Kogan 100
Irina DUŞACOVA Keeping Russian identity: Discourse analysis of „Russkoye Slovo”

103

COMUNICĂRI / PROCEEDINGS / СООБЩЕНИЯ

Александр ПРИГАРИН

Актуальная историография старообрядчества в Республике Молдова 108
Наталия КАЛАШНИКОВА Об уникальной коллекции декоративных тыкв Петра Влаха (РЭМ, Санкт-Петербург)

114

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ / ACADEMIC LIFE / НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Ivan DUMINICA,

Angela OLĂRESCU

Manifestările științifice dedicate scrisului și culturii slave, desfășurate la Вiblioteca bulgară din Chișinău „Hristo Botev”

118

IN MEMORIAM

Диана НИКОГЛО, Евдокия СОРОЧЯНУ

Людмила Покровская (1925–2009) 119
Петр ЧЕБОТАРЬ Слагавшая словари. Елена Колца (1935–2001) 120
Ivan DUMINICA Istoricul Dumitru Taban – la 75 de ani de la naștere

121

JUBILEE / JUBILEES / ЮБИЛЕИ

Георгий РУСНАК

Юбилей видного ученого-гагаузоведа – Е. Н. Квилинковой

123

Александр КОВАЛОВ Емилии Банковой – 60 лет 126
Вячеслав СТЕПАНОВ Константину Кожолянко – 70 лет

127

RECENZII / REVIEWS / РЕЦЕНЗИИ

Виталий КАЗАНЖИ

Иван Думиника, „Българските преселници в Бесарабия в края на XVIII – първата половина на XIX век в историографията”, Кишинев: S.Ș.B., 2015. 440 с.

129

Data on the editorial boards / Сведения о редколлегии 131
Termene și condiții de publicare a materialelor în Revista de Etnologie și Culturologie

Terms and conditions of publication of materials in the Journal of Ethnology and Culturology Сроки и условия публикации материалов в Журнале этнологии и культурологии

132

Volume XIX / Volumul XIX / Том XIX / 2016