Volume XXIV / Volumul XXIV / Том XXIV / 2018

Volume XXIV / Volumul XXIV / Том XXIV / 2018

CUPRINS

ETNOLOGIE

Octavian CIOBANU The emergence of vlach necropolises with petroglyphs in Western Balkans 5
Natalia GRĂDINARU Modele de conviețuire interetnică în satele Şaptebani şi Cinişeuți din Republica Moldova 11
Adrian DOLGHI Experienţe şi perspective în domeniul cartografierii patrimoniului cultural şi istoric din Republica Moldova 17
Gabriela BOANGIU Reprezentări simbolice ale omului bunîn folclorul românesc 25
Ivan DUMINICA Un nou izvor privind istoria satului Cioc-Maidan, raionul Comrat 35
Mihaela Diana COSTEA Aspecte demografice privind natalitatea în satul Măgoaja (1814–1914) 41
Ludmila MOISEI Tradiția-valoare versus tradiția-proces: acțiuni culturale de revitalizare a tradiției 48
CERCETĂRI ETNOSOCIALE, ETNOPSIHOLOGICE ŞI ETNOISTORICE
Tomasz KAMUSELLA What Do We Study When We Study the World? 54
Tatiana ZAICOVSCHI Reprezentarea viziunii colective a conceptelor oaspete şi vecin în cadrul opoziției al nostru – străin în parimiile româneşti, ruseşti şi bulgăreşti 63
Svetlana PROCOP Towards the gypsies’ mentality: a lesson of the perception of gadjé (strangers) 70
Alexandru FURTUNĂ Considerații cu privire la originea şi aria de răspândire a unor proprietăți laice din ținutul Iaşi (II) 79
Vitali SÎRF Personaje demonice în basme magice găgăuze 88
Irina IJBOLDINA Problemele particularităților etno-regionale de dezvoltare a literaturii ruse a Basarabiei anilor 1880–1900. Tematica basarabeană în proza locală 92
Olga GARUSOVA Unele aspecte privind dialogul cultural ruso-român din perioada interbelică 98
Михаил СТАНЧЕВ, Ольга ВОВК, Наталья КРАСЬКО Назар Александрович Каразин в свете новых документов 103
COMUNICĂRI
Эльфрида КОРОЛЕВА Марта Манро-Мадан – уникальная актриса и танцовщица из цыганского рода 111
PAGINA TÂNĂRULUI CERCETĂTOR
Larisa ZAHAROVA Subiectul unor destine dificile în operele lui Serghei Sivolobov  113
VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
Ivan DUMUNICA Conferința ştiințifică internațională din Sofia, dedicată împlinirii a 140 de ani de la eliberarea Bulgariei de sub dominația otomană 119
IN MEMORIAM
Raisa OSADCI Valentin Zelenciuc: 90 ani de la naştere (26.10.1928 – 30.03.2003) 121
Виталий СЫРФ Гаврил Гайдаржи (1937–1998) 124
RECENZII
Tatiana ZAICOVSCHI „Українсько-молдовські етнокультурні зв’язки: Мiжнароднi наукові читання пам’яті академіка Костянтина Поповича. Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene: Simpozionul ştiințific internațional In memoriam academicianul Constantin Popovici”. Vol. III. Chişinău, 2017 125
Диана НИКОГЛО Николай Червенков. Историческа българистика в Република Молдова = Nicolai Cervencov. Bulgaristica istorică din Republica Moldova. Сборник. Cъставител Иван Думиника. Кишинев: Lexon-PRIM, 2018. 688 с. 127
Иван ДУМИНИКА Духовное и историко-культурное наследие русских Молдовы = Рatrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova. Научн. ред. Т. Зайковская. Кишинев, 2017. 288 с. 129
Data on the editorial board / Сведения о редколлегии 131
Termene şi condiții de publicare a materialelor în Revista de Etnologie şi Culturologie 132
Terms and conditions of publication of materials in the Journal of Ethnology and Culturology 133
Сроки и условия публикации материалов в Журнале этнологии и культурологии 134