Category «ETNOLOGIE»

Tatiana ZAICOVSCHI . IMAGINEA LUMII ȘI LUMEA IMAGINILOR: SIMBOLICA FOLCLORULUI RUS DIN REPUBLICA MOLDOVA

Rezumat Folclorul muzical se distinge printr-o simbolică bo­gată al cărei studiu i-a atras întotdeauna pe savanți. Înce­pând cu secolul al XIX-lea, mulți cercetători s-au ocupat, timp de aproape jumătate de secol, cu studierea ei. Însă, comparând rezultatele și concluziile la care ajung diverși savanți în domeniul examinat, apar dificultăți care con­stau în faptul că ei …

Zina ŞOFRANSKY. ASPECTE ESTETICE ÎN ARTA TRADIŢIONALĂ

Rezumat Tematica prezentată în acest articol va elucida catego­riile principale ale artei frumosului din ramura confecţi­onării covoarelor tradiţionale moldoveneşti, prosoapelor, cusăturilor, portului popular. Cuvântul frumos, folosit în vorbire foarte des, reflectă însuşirea omului de a simţi emoţii în faţa frumuseţii, trezeşte sentimente estetice de admiraţie, reflectă particularităţile generale şi sensurile noţiunilor de artă, ideal, superb, …