Natalia YURCHENKO. A new classic residential housing in Chisinau in the first third of the XIX century

Summary The article describes the first (unpreserved nowadays) dwelling houses appeared in Chisinau in the first third of the XIX century, which represented the traditions of Russian provincial classicism. The process of interlocking Moldovan popular architecture with professional Russian classicism is also thoroughly researched on the example of the houses of classical order, the so-called …

Veacheslav STEPANOV. Anthropological studies concerning funeral and commemorative ritualism of the Russian population in the Republic of Moldova

Summary Funeral and commemorative practices of the population of the Republic of Moldova are presented in the article in an essayistic form. They are analyzed based on empirical materials collected according to a questionnaire specially developed for this purpose. Special attention is reserved to the specifics of the name of the custom among Lipovans (Old …

Dmitrii KORENEV. Clothing item „letnik” in the Russian women’s costume of the Middle Ages: a new perspective to approach the subject (Implementation of reconstruction method to justify the hypothesis)

Summary The article discusses the issues of the genesis and evolution of female clothing during the early medieval Russia – “letnik”. The author attempts to rebuild this type of outfit and proposes a new vision based on the use of this female clothing item in Russia in the early medieval period before the beginning of …

Tatiana ZAIKOVSKAYA. Reflecting of the phyto-symbolism in folk consciousness of the Russian folklore carriers in the Republic of Moldova

Summary According to our investigations, Russian folk songs, which can be found on the territory of the Republic of Moldova (in villages Kunicha, Pokrovka, Staraya Dobrudzha, Egorovka, etc.), are characterized by extensive use of vegetative symbols. They are much more frequent than animalistic symbols. This article explores a number of phyto-names – names of trees, …

Alina ȘTIRBU. IDENTITATE ȘI STEREOTIPURI. CONTURAREA PERCEPȚIEI DESPRE ROMI ÎN VIZIUNEA ZIARULUI JURNAL DE CHIȘINAU

Summary In the article the author analyses the image of Roma in the newspaper Jurnal de Chișinău. The article repre­sents a study concerning the attitude of the journalists to­wards this minority, the topics covered by the journalists within the analized materials, the revealing of the situa­tions touched upon in association with Roma. This way we …

Dorina ONICA. ROLUL COMUNITĂŢII ACADEMICE, INSTITUŢIONAL-POLITICE ŞI POPULAŢIEI LOCALE ÎN VEDEREA RECUNOAŞTERII, PROTEJĂRII ŞI DEZVOLTĂRII PEISAJULUI CULTURAL RURAL

Rezumat În articol se analizează rolul mediului academic, insti­tuţional-politic şi comunităţii locale, în cunoașterea, pro­movarea și protejarea satului ca peisaj cultural rural. Im­portanţa contribuţiei mediului academic este prioritar, de­oarece numai specialiştii în studiul spaţiului rural, cunosc particularităţile definitorii a satului şi rolul acestuia în păs­trarea identităţii locale; furnizează informaţii veridice pen­tru a reactualiza şi promova …

Ludmila FULEA. CORELAŢIA VESTIMENTAŢIE – LOCUINŢĂ ÎN MENTALITATEA TRADIŢIONALĂ

Rezumat În cadrul articolului se face o sinteză a materialului factologic în raport cu sursele bibliografice, care au ca scop evidenţierea corelării vestimentaţie–locuinţă–mentalitate tradiţională. Elucidarea problemei este posibilă prin ra­portarea acesteia la aspectele etnografice şi antropologice. Cuvinte-cheie: locuinţă, costum popular, ladă de zestre, cuier, culme. Резюме В статье осуществляется синтез материалов фак­тологического и полевого исследования, …