Dmitrii KORENEV. Clothing item „letnik” in the Russian women’s costume of the Middle Ages: a new perspective to approach the subject (Implementation of reconstruction method to justify the hypothesis)

Summary The article discusses the issues of the genesis and evolution of female clothing during the early medieval Russia – “letnik”. The author attempts to rebuild this type of outfit and proposes a new vision based on the use of this female clothing item in Russia in the early medieval period before the beginning of …

Tatiana ZAIKOVSKAYA. Reflecting of the phyto-symbolism in folk consciousness of the Russian folklore carriers in the Republic of Moldova

Summary According to our investigations, Russian folk songs, which can be found on the territory of the Republic of Moldova (in villages Kunicha, Pokrovka, Staraya Dobrudzha, Egorovka, etc.), are characterized by extensive use of vegetative symbols. They are much more frequent than animalistic symbols. This article explores a number of phyto-names – names of trees, …

Alina ȘTIRBU. IDENTITATE ȘI STEREOTIPURI. CONTURAREA PERCEPȚIEI DESPRE ROMI ÎN VIZIUNEA ZIARULUI JURNAL DE CHIȘINAU

Summary In the article the author analyses the image of Roma in the newspaper Jurnal de Chișinău. The article repre­sents a study concerning the attitude of the journalists to­wards this minority, the topics covered by the journalists within the analized materials, the revealing of the situa­tions touched upon in association with Roma. This way we …

Dorina ONICA. ROLUL COMUNITĂŢII ACADEMICE, INSTITUŢIONAL-POLITICE ŞI POPULAŢIEI LOCALE ÎN VEDEREA RECUNOAŞTERII, PROTEJĂRII ŞI DEZVOLTĂRII PEISAJULUI CULTURAL RURAL

Rezumat În articol se analizează rolul mediului academic, insti­tuţional-politic şi comunităţii locale, în cunoașterea, pro­movarea și protejarea satului ca peisaj cultural rural. Im­portanţa contribuţiei mediului academic este prioritar, de­oarece numai specialiştii în studiul spaţiului rural, cunosc particularităţile definitorii a satului şi rolul acestuia în păs­trarea identităţii locale; furnizează informaţii veridice pen­tru a reactualiza şi promova …

Ludmila FULEA. CORELAŢIA VESTIMENTAŢIE – LOCUINŢĂ ÎN MENTALITATEA TRADIŢIONALĂ

Rezumat În cadrul articolului se face o sinteză a materialului factologic în raport cu sursele bibliografice, care au ca scop evidenţierea corelării vestimentaţie–locuinţă–mentalitate tradiţională. Elucidarea problemei este posibilă prin ra­portarea acesteia la aspectele etnografice şi antropologice. Cuvinte-cheie: locuinţă, costum popular, ladă de zestre, cuier, culme. Резюме В статье осуществляется синтез материалов фак­тологического и полевого исследования, …

Ludmila MOISEI. CONOTAȚII SIMBOLICE ALE REPREZENTĂRILOR ANTROPOMORFE PE TEXTILE

Rezumat În baza investigațiilor bibliografice și cercetărilor etnologice articolul are scopul de a prezenta imaginea celor mai frecvente reprezentări antropomorfe (siluete feminine, ochiul, mâna, inima, călărețul trac, hora) pe textilele tradiționale. Autorul analizează aceste ornamen­te din punct de vedere estetic, evidențiind principalele semnificații simbolice, mitologice, apotropaice. Un rol de­osebit se acordă semnificațiilor arhaice ale horei …

Denis ERMOLIN. URBAN CEMETERIES IN KOSOVO AS BATTLEFIELDS FOR IDENTITY

Rezumat Articolul este dedicat identificării şi analizei mijloa­celor vizuale şi verbale, prin care se reprezintă diferenţa identitară în spaţiul semantic funerar în oraşul balcanic contemporan, care include monumente şi pietre funerare în ansamblu. Drept exemple au fost alese oraşele Pristina şi Prizren (Kosovo). Materialul a fost obţinut de către autor în timpul expediţiilor din perioada …