Volume XXXIII / Volumul XXXIII / Том XXXIII / 2023

CUPRINS

Volume XXXIII / Volumul XXXIII / Том XXXIII / 2023

 

ETNOLOGIE ŞI CULTUROLOGIE

Valentin ARAPU, Natalia GRĂDINARU Descântătoare şi descântători prin prisma personalizării „agenţilor magici”: o radiografie istorică, etnografică, sociologică şi antropologică 5
Alexander GANCHEV,

Alexander PRIGARIN

“Demography as history”: historical and antropological metodological context (I) 17
Александр НОВИК, Марина

ДОМОСИЛЕЦКАЯ

Цитрон в культуре и языке греков и албанцев Химары 26
Halyna IVASHKIV Construction earthenware in Western Ukraine: continuity of ethnographical tradition (based on the examples of bricks) 38
Ivan DUMINICA Cercetări genealogice la bulgarii din Republica Moldova şi Ucraina: aspect istoriografic 44
Anton DONCHEV Documentary evidence for donation of the Eastrumelia militia 54
Ярослав ТАРАС, Валентина ЯРЕМЧУК Ритуально-магический аспект верований и обрядов племен Западной Африки в работах Юрия Шумовского 58
Aleksey ROMANCHUK “The dispute between Horus and Seth” and the emergence of the Early kingdom of Ancient Egypt 69
Ирина НЕКИПЕЛОВА Представленность и концептуальная отнесенность слова родина в славянских языках 80
Olga GARUSOVA Reflectarea asistenţei acordate refugiaţilor ruşi în paginile presei basarabene la începutul anilor 1920 91
София СИЛАКОВА-МАКАРОВА Опыт изучения чайной культуры российскими миссионерами в Пекине в XIX в. 99

PAGINA TÂNĂRULUI CERCETĂTOR

On Kirila Vazvazova-Karateodorova’s contribution to the preparation and realization of volume I and II of the Априлско въстание 1876 collection
Radina BOZHILOVA 103

COMUNICĂRI

 Вальдемар КАЛИНИН Социальные эксперименты с цыганами и их роль в истории (За падная Европа / Российская империя / СССР)ю Фараоновка и Каир. Указ от 5 октября 1956 г.  107
Ion DUMINICA (II) Realizările multidimensionale ale Mişcării de Emancipare şi Redeşteptare a Romilor din România reliefate în ziarul „Glasul Romilor” (1934-1941) (II) 114
Diana NICOGLO Tipurile tradiţionale de murături la găgăuzi 124

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

Violeta TIPA Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Patrimoniul Cultural: Cercetare, Valorificare, Promovare. Ediţia a XV-a. Chişinău, 30-31 mai 2023 130
Natalia GRADINARU Simpozionul Internaţional de Etnologie: „Tradiţii şi procese etnice”. Ediţia a IV-a. Chişinău, 30 martie 2023. 132
 Carolina COTOMAN Conferinţa Ştiinţifică Naţională: „Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului”, dedicată Zilei Universale a Iei şi Zilei Naţionale a Portului Popular. Chişinău, 22 iunie 2023.
Natalia GRADINARU Proiecul „Turkish and Moldovan Traditional Culinary Culture” implimentat cu success de către Institutul Patrimoniului Cultural în parteneriat cu Comisiile UNESCO din Republica Moldova şi Turcia 134
137

JUBILEE

Виктор ДАМЬЯН Харизма познания: стремление к глубинам науки (к юбилею Жозефины Кушнир) 139

RECENZII

 Antony HOUTE-WEST Book review of Tomasz Kamusella, Words In Space And Time: a historical atlas of language politics in modern central Europe (Budapest: Central European university press, 2021. 308 p.)   142
Ina ISAC Recenzie la monografia: Sergiu Suvac. Război şi pace în manualele şcolare de istorie din Republica Moldova şi România, ciclul gimnazial (Târgovişte: Editura Cetatea de Scaun, 2022. 417 p.) 145
Elena-Brandusa STEICIUC Elena Prus. La parisienne romanesque: mythe et moderni, Sherbrooke, Quebec-Canada: Editions peisaj, 2022 147
Сведения о редколлегии 150
Data on the Editorial Board 151
Condiţiile de publicare ale materialelor în Revista de Etnologie şi Culturologie 152
Условия публикации материалов в Журнале этнологии и культурологии 154
Conditions of publication of materials in the Journal of Ethnology and Culturology 156
Contents 158