Victor ȚVIRCUN. Integrarea emigranţilor din Ţara Moldovei în societatea rusă în secolul al XVIII-lea

Istoria fluxurilor migratorii din Principatul Moldovei în țările vecine reprezintă unul din cele mai cercetate subiecte în istoriografia modernă. În numeroasele publicații se analizează cauzele și premisele, formele și intensitatea fluxului, precum și repercusiunile de ordin demografic asupra teritoriului. În articol se analizează un aspect mai puțin cunoscut al acestui proces migrator al moldovenilor în Rusia pe parcursul secolului al XVIII-lea, și anume problemele lor de integrare și incluziune în comunitatea rusă. În baza a numeroase documente – partea importantă care
pentru prima dată este inclusă în circuitul științific – autorul se referă la grupurile sociale de emigranți și specificul procesului lor de integrare. Este analizată documentar politica conducerii rusești în vederea realizării condițiilor favorabile și preferențiale, pentru facilitarea acomodării nou veniților din Principatul Moldovei.
Cuvinte-cheie: migrație, emigrare, Principatul Moldovei, Imperiul Rus, nobilimea mică, clasa militară de serviciu, cavaleria, așezări militare, miliţia de frontieră