Volume XXIX / Volumul XXIX / Том XXIX / 2021

CUPRINS ETNOLOGIE  Valentin ARAPU Liliecii și bolile în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 și a medicinei magice: percepții, prejudecăți și realități (interferențe istorice, zoologice, epidemiologice și etnoculturale)   5 Ирина СУББОТИНА, Любовь ОСТАПЕНКО Современная гагаузская женщина: социально-культурный портрет 13 Alina FELEA Ospățul de nuntă în Țara Moldovei în sec. al XVII-lea – începutul sec. al XIX-lea …

Volume XXVIII / Volumul XXVIII / Том XXVIII / 2020

Volume XXVIII / Volumul XXVIII / Том XXVIII / 2020  CUPRINS ETNOLOGIE Adrian DOLGHI Organizația de pionieri ca factor al transformărilor identitare din RSS Moldovenească (1944–1953) 5 Елизавета КВИЛИНКОВА Этикет у гагаузов как правила поведения и феномен культуры 13 Tatiana ZAICOVSCHI Simbolica constantei ontologice a spațiului în folclorul lipovenilor din Republica Moldova, reflectată în conștiința …

Volume XXVII / Volumul XXVII / Том XXVII / 2020

Volume XXVII / Volumul XXVII / Том XXVII / 2020 CUPRINS ETNOLOGIE Valentin ARAPU Ciuma: interferenţe cinematografice şi etnologice 4 Adrian DOLGHI Propagarea valorilor copilăriei sovietice şi formarea unei noi identităţi în RSS Moldovenească (1944-1961) 12 Simona LAZĂR, Anca CEAUŞESCU Symbolic significances of iron in archaic societies. Case study: funeral practices 21 Хади БАК,  Виктор …

Volume XXVI / Volumul XXVI / Том XXVI / 2019

Volume XXVI CONTENTS ETHNOLOGY Adrian DOLGHI The Soviet State’s policy on marriage and childbirth registration procedures. Case of Moldavian SSR (1944-1961) 5 Natalia GRADINARU The metamorphoses of the traditional therapeutic act 15 Ilona MAKHOTINA, Yanush PANCHENKO Traditional housing and elements of the unsettled life of Vlaxurja and Servurja Roma 22 Natalia CAUNOVA, Nina IVANOVA Images …

Volume XXV / Volumul XXV / Том XXIV / 2019

Volume XXV / Volumul XXV / Том XXIV / 2019 CUPRINS ETNOLOGIE Gherghina BODA Romanian emigration to America as reflected in transylvanian periodicals 5 Олэна ФЕДОРЧУК Время как феномен этнической художественной традиции 10 Adrian DOLGHI, Alina FELEA Representation of the Romanian population and of the co-inhabiting ethnicities of Basarabia on the maps of the Russian …

Volume XXIV / Volumul XXIV / Том XXIV / 2018

Volume XXIV / Volumul XXIV / Том XXIV / 2018 CUPRINS ETNOLOGIE Octavian CIOBANU The emergence of vlach necropolises with petroglyphs in Western Balkans 5 Natalia GRĂDINARU Modele de conviețuire interetnică în satele Şaptebani şi Cinişeuți din Republica Moldova 11 Adrian DOLGHI Experienţe şi perspective în domeniul cartografierii patrimoniului cultural şi istoric din Republica Moldova …

Volume XXIII / Volumul XXIII / Том XXIII / 2018

Volume XXIII / Volumul XXIII / Том XXIII / 2018 CUPRINS / CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ ETNOLOGIE / ETHNOLOGY / ЭТНОЛОГИЯ Gherghina BODA Costumul popular al pădurencelor între vechi și nou 5 Василий САКОВИЧ, Елизавета КВИЛИНКОВА Отражение черт национального характера в этнических автостереотипах белорусов Молдовы 11 Dumitru-Cătălin ROGOJANU Muzeul și democratizarea culturii. O perspectivă de ansamblu …