Volume XXX / Volumul XXX / Том XXX / 2021

 CUPRINS

ETNOLOGIE ȘI CULTUROLOGIE
Valentin ARAPU Ciuma – „boala turcilor”: o percepție tradițională românească (aspecte istorice, teologice, etnologice și epidemiologice) 5
Samuel ADU-GYAMFI, Lucky TOMDI, Phinehas ASIAMAH The influenza pandemic in colonial Asante: Lesson drawing for the fight against COVID-19 in the twenty-first century 11
Adrian DOLGHI Alimentația copiilor în orfelinatele din RSS Moldovenească (1944–1947) 21
Анна СКРИПНИК Реактуализация научных изысканий этнологических учреждений Украинской академии наук 20-х гг. ХХ в. (к столетию со дня учреждения Кабинета антропологии и этнологии им. Ф. Волкова) 29
Tatiana ZAICOVSCHI Riturile la naştere şi botez ale credincioşilor de rit vechi din Republica Moldova 37
Виктор ЦВИРКУН Неизвестные страницы биографии Марии Кантакузино 45
Наталия ГОЛАНТ, Мария РЫЖОВА Анализ лексики заговоров влахов (румын) Восточной Сербии на предмет лексических заимствований 50
Tamás HAJNÁCZKY  „The Gypsy issue” in Hungary during the interwar years (I) 60
Илона МАХОТИНА, Виктор ШАПОВАЛ О деятельности Е. А. Муравьевой в ромской секции при Союзе советских писателей (до июня 1941 г.) 69
Валентина ГРЕБЕНЕВА, Наталка ЖМУД, Ольга КОЛЯСТРУК, Анатолий ВОЙНАРОВСКИЙ Социокультурная идентичность Винницкой области как составляющая культурного ландшафта края (по результатам полевых исследований) 78
Вальдемар КАЛИНИН К вопросу о формировании ромского (цыганскогo) этноса 88
Aleksey ROMANCHUK Bulaestian /по|ч’естне/ and some Ukrainian and Romanian analogies 98
Olga GARUSOVA Modul de viață și tradițiile comunității ruse a Chișinăului interbelic din amintirile contemporanilor 103
 COMUNICĂRI
Ion DUMINICA Reliefarea fragmentară a tradiţiilor rome în publicaţiile periodice interbelice româneşti 109
Tatiana CALLO Meritologie versus meritocrație ca factor de culturalizare 120
Vyacheslav STEPANOV, Diana NIKOGLO V. A. Moshkov: the birth of gagauz studies in Russia 128
Natalia GRĂDINARU Rolul și funcțiile cămășii în obiceiurile de naștere 136
Irina IJBOLDINA Valorile, obiceiurile, tradițiile și moravurile de familie  ale populației ruse din Basarabia interbelică în literatura română 141
VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ
Diana NICOGLO Masa rotundă „Metodologii și tehnici moderne de cercetare etnologică” 149
JUBILEE
Татьяна Зайковски „Украинист Божьей милостью…” (К юбилею Е. С. Кожухарь) 151
IN MEMORIAM
Виктор ДАМИАН Изяслав Эликович Левит (1922–2021), доктор хабилитат истории, основатель академической иудаики в Республике Молдова 154
RECENZII
Valentin ARAPU Corneliu Prepeliță, Sergiu Cotruță. Fântânile cu cumpănă din raionul Ungheni: izvoare spre cer (Chișinău: Lexon-Prim, 2021. 184 p.) 157
Алексей РОМАНЧУК Протоиерей Михаил Чакир – просветитель и религиозный деятель Бессарабии. Материалы национальной научной конференции, посвященной 80-летию со дня кончины М. Чакира (1861–1938). Кишинев, 10 сентября 2018 г.  Сост. В. Цвиркун, И. Думиника, В. Сырф (Кишинев,  2020. 342 c.) 159
 

Сведения о редколлегии

Data on the editorial board

161

162

Condițiile de publicare ale materialelor în Revista de Etnologie și Culturologie 163
Условия публикации материалов в Журнале этнологии и культурологии 165
Conditions of publication of materials in the Journal of Ethnology and Culturology 167