Volume XXXII / Volumul XXXII / Том XXXII / 2022

CUPRINS

Volume XXXII / Volumul XXXII / Том XXXII / 2022

ETNOLOGIE SI CULTUROLOGIE

Antony HOYTE-WEST Exploring the changing status of six Slavic languages: a historical and contemporary overview 5
Evdochia SOROCEANU Locuinta traditionalä in imaginea lumii gägäuze 14
Светлана МИНАСЯН,

Ирина НЕКИПЕЛОВА

Лингвокультурологические аспекты современных исследо­ваний семантики слова (на материале синонимического ряда https://ethnology.ich.md/wp-content/uploads/3.MInasean-1.pdfродина – отечество – отчизна в романе Ф. М. Достоевского «Идиот») 22
Yekaterina

KOZHUKHAR

Christmas Eve ritual rounds Ностня вечер1 in traditional culture of Ukrainians of the Republic of Moldova (ethnolinguistic aspect)  32
Ion DUMINICA Realizärile multidimensionale ale Miscärii de Emancipare și Redesteptare a Romilor din Romania, reliefate in ziarul „Glasul Romilor” (1934-1941) (I) 41
Nataliya URSU, Ivan HUTSUL, Ivan PIDHURNYI Bessarabian motifs in the creative heritage of Podolian photo artist Mykhailo Greim 48
Svetlana PROCOP Transformarea constiintei etnice a dinastiei italiene Basso in Basarabia: studiu de caz 57
Jozefina CUSNIR Noetic system of concepts in reference to ethnological issues as exemplified in the study of traditions of upbringing among the Jews of the Republic of Moldova 67
Irina SIHOVA, Iulii PALIHOVICI Epigrafica evreiascä: noi descoperiri in Republica Moldova 76
Mykola BEKH Local monographic researches of Ukrainian scientists in the context of world scientific studies in the 1920s-1960s 86
Nina IVANOVA, Diana NICOGLO Practici de nutritie si sänätate publicä: perspective pentru о cercetare interdisciplinarä 94
Myroslav BORYSENKO Mass urban festivals in Ukraine (1950s to 1980s). Rituals, loci and actors 99

PAGINA TÄNÄRULUI CERCETATOR

Daniela BOBOCEA Inteligenta emotionalä a copiilor din familiile transnationale (istoriografia modernä a problemei) 107

COMUNICARI

Irina IJBOLDINA Universul valorilor familiale in proza femininä din Moldova Sovieticä: naratiunea socialä si intentia autorului 116
Sergiu SUVAC Elemente istorico-etnografice ale Bisericii „Nasterea Maicii Domnului” din localitatea Bränesti, raionul Orhei 125

VIATA STIINTIFICA

Ina ISAC Masa rotundä Gheorghe V Madan: 150 de ani de la nastere 130
 Carolina COTOMAN Masa rotundä Nationalä „Metodologii si tehnici moderne de cercetare etnologicä”. Editia a Ш-a: Documentarea vizualä ca sursä de cunoastere etnograficä
132

JUBILEE

Елена РАЦЕЕВА, Надежда КАРА, Диана НИКОГЛО, Алексей РОМАНЧУК К юбилею Т В. Зайковской 135

IN MEMORIAM

Irina SIHOVA La aniversarea a 75 de ani de la nastere a profesorului Rita Kleiman (1947-2008) 137

RECENZII

Valentin ARAPU Recenzie la monografia: Adrian Dolghi. Copiläria în Moldova Sovieticä (1924-1961): O investigate istorico-antropologicä a copiläriei de la periferia imperiului. Chisinäu: Editura Arc (Bons Offices), 2022. 317 p. 139
Raisa OSADCI O viziune din perspectivä etnologicä asupra cärtii „Cum sä rusinezi moartea: poeme din Lunca Prutului” de Maria Mocanu 142
Сведения о редколлегии 147
Data on the Editorial Board 148
Conditiile de publicare ale materialelor în Revista de Etnologie si Culturologie 149
Условия публикации материалов в Журнале этнологии и культурологии 151
Conditions of publication of materials in the Journal of Ethnology and Culturology 153
Contents 155