Category «ETNOLOGIE»

Ирина СУББОТИНА . ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОЙ ЖЕНЫ (МУЖА) В ГАГАУЗСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ И В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ГАГАУЗСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Rezumat În articol, prin intermediul poveştilor găgăuzilor, cântecele şi cercetările etno-demografice a studenţilor gă­găuzi, se trasează dinamica reprezentării imaginii soţiei (soţului) ideal (e), şi se analizează infidelitatea în compor­tamentul conjugal. Cuvinte-cheie: găgăuzi, tineri, cercetări etno-demo­grafice, comportament conjugal, imaginea ideală a soţului şi a soţiei, folclor, poveşti, cântece. Резюме В статье на материалах гагаузских сказок, песен …

Татьяна ТИТОВА, Гузель САЙФУТДИНОВА. ОБРЯДЫ И ОБЫЧАИ, СВЯЗАННЫЕ С РОЖДЕНИЕМ И ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ У ТАТАР (ПО МАТЕРИАЛАМ ИССЛЕДОВАНИЙ В ТАТАРСТАНЕ)

Rezumat Scopul acestei lucrări este observarea obiceiurilor și ritualurilor asociate nașterii și creșterii copiilor la tătari. Studiul a fost realizat în perioada 1999–2012, printre tăta­rii din Kazan și tătari mishari, care trăiesc în zonele rurale și urbane din Republica Tatarstan. Principalele surse ale articolului sunt materialele de teren ale autorului – re­zultatele cercetărilor etnosociale, interviuri …

Natalia GRĂDINARU . OBSTETRICĂ ŞI GINECOLOGIE POPULARĂ

Rezumat Articolul prevede relatarea cutumelor ce țin de ciclul vieții și de cunoștințele populare legate de naștere, care sunt analizate în ordinea desfășurării fenomenului: sar­cina, naşterea şi perioada postnatală. Ciclul obiceiurilor legate de procreere include în sine metode magice, reli­gioase, îmbinate armonios cu cunoștințe raționale despre procesele fiziologice umane. Practicile terapeutice, igieni­ce și protectoare folosite …

Natalya GOLANT . MYTHOLOGICAL IDEAS OF VLACHS OF EASTERN SERBIA (BASED ON MATERIALS OF EXPEDITIONS OF 2013–2014)

Rezumat Acest articol este bazat pe materiale de teren culese în anii 2013–2014 pe teritoriul Serbiei de est, în satele vla­heşti comunelor Negotin, Zaečar şi Kladovo. Articolul po­vesteşte despre reprezentările mitologice ale vlahilor (ro­mânilor) care locuiesc pe acest teritoriu şi le compară cu cele fixate de pe teritoriul României şi mai ales al Olteniei, pentru …

Вячеслав СТЕПАНОВ, Светлана РОМАНОВА. ИСТОРИК И ЭТНОГРАФ XIX В. А. А. СКАЛЬКОВСКИЙ И ЕГО ВКЛАД В ИЗУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ БЕССАРАБИИ

Rezumat Articolul ia în discuție contribuția cunoscutului cer­cetător al sudului Rusiei din secolul al XIX-lea Apollo Ale­xandrovici Skalkovsky (1808–1898), care a lăsat o urmă luminoasă în cercetarea teritoriilor sudice și Basarabiei din timpul Rusiei țariste. Analiza istoriografică a lucrări­lor autorului propune un spațiu larg de investigații, nu nu­mai în domeniul patrimoniului istoric, dar, de asemenea, …

Iulia BEJAN-VOLC . MODUL DE TRAI RURAL: MODEL DE RELAŢII GENDER

Rezumat Articolul este o sinteză a motivaţiilor individuale, so­ciale şi psihologice în relaţiile gender bazate pe modul de trai rural. Aici se prezintă un sumar de modele de cunoaş­tere a problemelor de gender în familia rurală, ce contri­buie la înţelegerea specificului în care genul ne modelează viaţa, ideile şi comportamentul. În articol se urmăreşte procesul …

Виктория ДМИТРЮК, Александр ПРИГАРИН. ФОТОГРАФИИ В САКРАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДОМА: МАТЕРИАЛЫ ПРАВОСЛАВНЫХ-ИННОКЕНТЬЕВЦЕВ

Rezumat Articolul a devenit o încercare a descrierii şi înţele­gerii fenomenului, deja dispărut, de creare a unei realităţi deosebite în spaţiul casei obişnuite prin intermediul fo­tografiilor egumenei Serafima de la mănăstirea rupestră a mişcării inochentiste. Fotografia este văzută ca un in­strument de creare şi simbolizare a acestor spaţii private sacre şi propriei realităţi alternative. Chiar …