Category «Fără categorie»

Dmitrii KORENEV. Elementul vestimentar „letnik” prezent în cadrul costumului feminin rus medieval: o nouă perspectivă de abordare a subiectului (Implementarea metodei de reconstrucție pentru justificarea ipotezei).

Rezumat În articolul dat se pune problema genezei și evoluției portului femeiesc din perioada medievală timpurie din Rusia – „letnik”. Autorul face o încercare de a reconstrui acest tip de port și propune o viziune nouă în funcție de utilizarea acestui element femeiesc de port în Rusia în perioada medievală timpurie până la înc. sec. …

Tatiana ZAICOVSCHI. Reflectarea fitosimbolisticii în conştiinţa folclorică a purtătorilor de folclor rusesc din Republica Moldova

Rezumat Folclorul rusesc cântat, atestat pe teritoriul Republicii Moldova (în satele Cunicea, Pocrovca, Dobruja Veche, Egorovca ş. a.), după cum arată cercetările noastre, se deosebeşte prin utilizarea largă a fitosimbolurilor. Ele se întâlnesc mai des decât simbolurile animalelor. În articol sunt investigate mai multe fitosimboluri – denumiri de arbori, ierburi, arbuşti, flori, pomuşoare, culturi legumicole …