Category «Fără categorie»

Volume XXVII / Volumul XXVII / Том XXVII / 2020

Volume XXVII / Volumul XXVII / Том XXVII / 2020 CUPRINS ETNOLOGIE Valentin ARAPU Ciuma: interferenţe cinematografice şi etnologice 4 Adrian DOLGHI Propagarea valorilor copilăriei sovietice şi formarea unei noi identităţi în RSS Moldovenească (1944-1961) 12 Simona LAZĂR, Anca CEAUŞESCU Symbolic significances of iron in archaic societies. Case study: funeral practices 21 Хади БАК,  Виктор …

Volume XXVI / Volumul XXVI / Том XXVI / 2019

Volume XXVI CONTENTS ETHNOLOGY Adrian DOLGHI The Soviet State’s policy on marriage and childbirth registration procedures. Case of Moldavian SSR (1944-1961) 5 Natalia GRADINARU The metamorphoses of the traditional therapeutic act 15 Ilona MAKHOTINA, Yanush PANCHENKO Traditional housing and elements of the unsettled life of Vlaxurja and Servurja Roma 22 Natalia CAUNOVA, Nina IVANOVA Images …

Volume XXV / Volumul XXV / Том XXIV / 2019

Volume XXV / Volumul XXV / Том XXIV / 2019 CUPRINS ETNOLOGIE Gherghina BODA Romanian emigration to America as reflected in transylvanian periodicals 5 Олэна ФЕДОРЧУК Время как феномен этнической художественной традиции 10 Adrian DOLGHI, Alina FELEA Representation of the Romanian population and of the co-inhabiting ethnicities of Basarabia on the maps of the Russian …

Volume XXIV / Volumul XXIV / Том XXIV / 2018

Volume XXIV / Volumul XXIV / Том XXIV / 2018 CUPRINS ETNOLOGIE Octavian CIOBANU The emergence of vlach necropolises with petroglyphs in Western Balkans 5 Natalia GRĂDINARU Modele de conviețuire interetnică în satele Şaptebani şi Cinişeuți din Republica Moldova 11 Adrian DOLGHI Experienţe şi perspective în domeniul cartografierii patrimoniului cultural şi istoric din Republica Moldova …

Volume XXIII / Volumul XXIII / Том XXIII / 2018

Volume XXIII / Volumul XXIII / Том XXIII / 2018 CUPRINS / CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ ETNOLOGIE / ETHNOLOGY / ЭТНОЛОГИЯ Gherghina BODA Costumul popular al pădurencelor între vechi și nou 5 Василий САКОВИЧ, Елизавета КВИЛИНКОВА Отражение черт национального характера в этнических автостереотипах белорусов Молдовы 11 Dumitru-Cătălin ROGOJANU Muzeul și democratizarea culturii. O perspectivă de ansamblu …

Volume XXII / Volumul XXII / Том XXII / 2017

CUPRINS / CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ ETNOLOGIE / ETHNOLOGY / ЭТНОЛОГИЯ Gabriela BOANGIU Reprezentări simbolice şi practici sociale în cadrul unor obiceiuri familiale Valentina URSU Învăţământul superior etnologic în Republica Moldova: file de istorie Natalia GRĂDINARU Componența curativă a textilelor tradiționale – suport al tehnicilor de marketing în dezvoltarea rurală Ludmila MOISEI Reprezentarea mâinii în ornamentica tradiţională: …

Volume XXI / Volumul XXI / Том XXI / 2017

CUPRINS / CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ ETNOLOGIE / ETHNOLOGY / ЭТНОЛОГИЯ Adrian DOLGHI. Valorificarea potențialului culturii tradiționale – o soluție pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova Gabriela BOANGIU. Spațiu și timp în descântecele românești Марианна СМИРНОВА- СЕСЛАВИНСКАЯ. Болгарские   цыгане   Бессарабии   (материалы к  исследова- 14 нию). Исследования этнодиалектных и территориальных общностей цыган Российской империи, СССР и постсоветских …