Volume XXIX / Volumul XXIX / Том XXIX / 2021

CUPRINS

ETNOLOGIE

 Valentin ARAPU Liliecii și bolile în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 și a medicinei magice: percepții, prejudecăți și realități (interferențe istorice, zoologice, epidemiologice și etnoculturale)  

5

Ирина СУББОТИНА,

Любовь ОСТАПЕНКО

Современная гагаузская женщина: социально-культурный портрет 13
Alina FELEA Ospățul de nuntă în Țara Moldovei în sec. al XVII-lea – începutul sec. al XIX-lea 22
 

Victor COJUHARI

Historiography and empirical base of ethnodemographic studies of Ukrainians in the Republic of Moldova at the end of the XX – beginning of the XXI century  

29

Adrian DOLGHI Cu privire la actualitatea etnologiei sovieticității în Republica Moldova 36
Марина ВАЛЕНЦОВА, Людмила ВИНОГРАДОВА Карпатоукраинская народная демонология: мотивно-функцио- нальный метод исследования  

44

Svetlana PROCOP Formarea opiniei publice despre romi în presa din RSSM (anii ʼ60–ʼ70 ai sec. XX) 53
Irina ȘIHOVA, Iulii PALIHOVICI Aspecte etnologice ale istoriei legislaţiei Imperiului Rus referitoare la evrei (anii 1762–1818) 61
Nina IVANOVA Image of Chisinau and its evolution in touristic albums and guides (1964–2008) 67
Gherghina BODA Horele şi petrecerile momârlanilor 72
 

Инна ГОРОФЯНЮК

Традиционные семейные обряды украинцев Подолья: архаичные элементы культурного текста  

78

Gabriela BOANGIU Aspecte etnofolclorice ale zonei Mehedinți – arhitectură vernaculară și nedei 87
Олэна ФЕДОРЧУК Очаг народного искусства как феномен этнической художествен- ной традиции 94
Alexey ROMANCIUK Romanian a cinsti in the light of some Romanian-Slavic contacts 101
 

Lidia PRISAC

Criza economică din Republica Moldova – catalizator al migrației forței de muncă  

105

COMUNICĂRI
Elena PLOSNIȚA Consideraţii privind rolul patrimoniului etnografic în educaţie 116
PAGINA TÂNĂRULUI CERCETĂTOR
Александр ГОЛОВКО  Особенности развития овцеводства на приднестровских территориях Восточного Подолья в конце XIX – первой половине ХХ в.   122
VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ
Natalia GRĂDINARU Simpozionul național de etnologie: Tradiții și procese etnice la a doua ediție, 30 martie 2021 131
Natalia GRĂDINARU Conferința științifică națională cu participare internațională. Portul popular – expresie a istoriei și culturii neamului, Ediția I 132
Angela OLĂRESCU Conferința științifică internațională „Basarabia – centru al mișcării de eliberare națională a bulgarilor” 135
JUBILEE
Victoria ROCACIUC Noi în oglinda cercetărilor doctorului habilitat Iulia Bejan-Volc 138
IN MEMORIAM
Николай ЧЕРВЕНКОВ Мой учитель: болгарист Константин Поглубко 140
RECENZII
 Gherghina BODA Gabriela-Mariana Luca (Editor coordonator) Diana Boc-Sînmărghițan (Co-editor) al 5-lea locatar: SARS-CoV-2 și Eu–Celălalt. Jurnalul primului an de maturitate. Vol. I. (Timişoara: Editura „Victor Babeș”, 2021. 237 p.)  

143

 Tatiana ZAICOVSCHI Recenzie la monografia Eudochiei Soroceanu „Pâinea în cultura populară a găgăuzilor: studiu etnolingvistic” (Chișinău: Lexon-Prim, 2020. 364 p.)  

145

Valentina ENACHI Valorificarea    patrimoniului     cultural     în     sistemul                            educational din Republica Moldova (anii ’90 ai sec. XX – începutul sec. XXI) 147
Сведения о редколлегии / Data on the Editorial Board 151
Termene și condiții de publicare ale materialelor în Revista de Etnologie și Culturologie 153
Срок и условия публикации материалов в Журнале этнологии и культурологии 155
Terms and conditions of publication of materials in the Journal of Ethnology and Culturology 157