Volume XXVIII / Volumul XXVIII / Том XXVIII / 2020

Volume XXVIII / Volumul XXVIII / Том XXVIII / 2020

 CUPRINS

ETNOLOGIE

Adrian DOLGHI Organizația de pionieri ca factor al transformărilor identitare din RSS Moldovenească (1944–1953) 5
Елизавета КВИЛИНКОВА Этикет у гагаузов как правила поведения и феномен культуры 13
Tatiana ZAICOVSCHI Simbolica constantei ontologice a spațiului în folclorul lipovenilor din Republica Moldova, reflectată în conștiința etnică a purtătorilor săi 21
Виктор ШАПОВАЛ Создание нового ромского читателя в СССР (1927–1938): противоречивые подходы  30
Svetlana PROCOP Opera națională a lui Gheorghe Neaga „Glira” (pe baza materialelor din presa republicană) 39
Инна ГОРОФЯНЮК Архаические народные обряды и верования украинцев Подолья как источник реконструкции древней культуры славян 48
Ivan DUMINICA Câteva documente inedite din perioada aflării Bolgradului în componența Principatelor Unite ale Moldovei și Țării Românești 57
Valdemar KALININ About the gypsy (romani) renaissance in the Soviet Union (1925–1938) and its successors 64
Irina ȘIHOVA,

Iulii PALIHOVICI

Chișinăul interbelic în memoria evreilor (II) 74
Nina IVANOVA Image of Chisinau in its residents’ representations: urban versus rural 80
Наталия  ГОЛАНТ,

Диана  НИКОГЛО

Представления гагаузов о своей религиозной принадлежности (по материалам прессы, научных публикаций и сочинений любителей истории) 87
Lidia PRISAC Statutul femeilor migrante din Republica Moldova: repere teoretico-metodologice 100

COMUNICĂRI

Marin ȘALARI Locul și rolul mănăstirilor în viața socială și culturală a Basarabiei  (a doua jumătate a sec. al XIX-lea – prima jumătate a sec. XX) 109

PAGINA TÂNĂRULUI CERCETĂTOR

Radina Ivo BOZHILOVA Publication of documents by the Bulgarian historical archive until September 9, 1944 117
Serghei SÎCIOV Petrecerea festivalului Maslenița în mediul urban al Chișinăului (exemplul celebrării în anul 2020) 121
                              VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ
Natalia GRĂDINARU Simpozionul național de etnologie: Tradiții și procese etnice (Ediția I) 128
Natalia GRĂDINARU Masa rotundă cu genericul „Pandemia în mentalitatea tradițională: istorie și actualitate” 130
Екатерина КОЖУХАРЬ Международная научная конференция «Valorificarea patrimoniului etnocultural în cercetare și educație.  Ediția a V-a» («Освоение этнокультурного наследия в исследованиях и образовании») 131

IN MEMORIAM

Виталий СЫРФ Людмила Александровна Покровская (К 95-летию со дня рождения) 133
Виктор ДАМЬЯН К 90-летию со дня рождения Якова Михайловича Копанского (1930–2006) 136
Вячеслав СТЕПАНОВ Перелистывая прошлого страницы. К 100-летию со дня рождения И. А.  Анцупова 139
RECENZII
Valentin ARAPU Мonografia lui Sorin Grigoruță „Boli, epidemii și asistență medicală în Moldova (1700–1831)” (Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2017. 318 p.) 147
Dumitru-Cătălin ROGOJANU Iulian Boldea, Cornel Sigmirean (coord.). Confesiune, Cultură, Națiune. Perspectivă istorică. Cluj-Napoca: Argonaut Publisihing, 2018. 216 p. 150
Natalia GRĂDINARU Lecția de patriotism a profesorului Dumitru Grosu. Recenzie la monografia „Satul Șuri: file de istorie” (Chișinău: F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2020. 432 p.) 152
Data on the editorial board / Сведения о редколлегии 155
Termene și condiții de publicare ale materialelor în Revista de Etnologie și Culturologie 157
Сроки условия публикации материалов в Журнале этнологии и культурологии 159
Terms and conditions of publication of materials in the Journal of Ethnology and Culturology 161
CONTENTS