Volume XXII / Volumul XXII / Том XXII / 2017

CUPRINS / CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ
ETNOLOGIE / ETHNOLOGY / ЭТНОЛОГИЯ

Gabriela BOANGIU Reprezentări simbolice şi practici sociale în cadrul unor obiceiuri familiale
Valentina URSU Învăţământul superior etnologic în Republica Moldova: file de
istorie
Natalia GRĂDINARU Componența curativă a textilelor tradiționale – suport al tehnicilor de marketing în dezvoltarea rurală
Ludmila MOISEI Reprezentarea mâinii în ornamentica tradiţională: consideraţii
Elizaveta KVILINKOVA Gagauz religious manuscript tradition in the context of Moldavian ethnic and cultural influence (on the example of the origin of the Gagauz version of the Epistle on Sunday)
Emilia BANCOVA Ritualul de naştere la bulgarii din Moldova

CERCETĂRI ETNOSOCIALE, ETNOPSIHOLOGICE ŞI ETNOISTORICE
ETHNOSOCIAL, ETHNOPSYCHOLOGICAL AND ETHNIC STUDIES
ЭТНОСОЦИАЛЬНЫЕ, ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ольга СОБОЛЕВСКАЯ Формирование еврейской интеллигенции Гродненской
губернии (конец XIX – начало ХХ вв.)
Alexandru FURTUNĂ Consideraţii cu privire la geneza, evoluţia şi aria de răspândire a unor sate mănăstireşti din ţinutul Iaşi (II)
Svetlana PROCOP Heinrich von Wlislocki in the memories of his contemporaries
Alexei ROMANCHUK The early ethnic history of bulaestian dialect speakers through the issue of asynchronous VN in the Ukrainian dialectal con­tinuum
Александр

ПОНОМАРЁВ

Положение Mолдавской церкви во время русско-турецкой войны 1768-1774 гг.
Constantin ŞIŞCAN Cu privire la cercetările în domeniul salvgardării patrimoniului cultural al Republicii Moldova în contextul integrării europene
STUDIU ETNOLOGIC / ETHNOLOGICAL STUDY / ЭТНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Ion DUMUNICA Primele menţiuni referitoare la prezenţa strămoşilor romilor/
ţiganilor moldoveni în spaţiul carpato-nistrean conservate în legendele locale şi consemnate în publicaţii

PAGINA TÂNĂRULUI CERCETĂTOR
JUNIOR RESEARCHER FILE
СТРАНИЦА МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

Serghei SÎCIOV Impactul populaţiei ruse asupra activităţii Gimnaziului pentru fete al zemstvei din Chişinău
Ivan REABŢEV Procesele de migraţie şi schimbările în structura a populaţiei din Basarabia în anii 1897-1930
Marina MIRON Prezentare generală a surselor despre locuinţele
Larisa ZAHAROVA Conflictul artistic ca factor generator de subiect în trilogia lui Vasilii Diubin „Anca”

VIATA ŞTIINŢIFICĂ / ACADEMIC LIFE / НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Adrian DOLGHI Conferința științifică internațională „Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare”. Ediția a IX-a, Chișinău, 30–31 mai 2017
Ivan DUMINICA, Angela OLĂRESCU Manifestări științifice organizate în anul 2017 de Societatea Științifică a Bulgariștilor din Republica Moldova

JUBILEE / JUBILEES / ЮБИЛЕИ

Наталья КАУНОВА К юбилею И. И. Кауненко

 IN MEMORIAM

Диана НИКОГЛО, Виталий СЫРФ Гаврил Гайдаржи (1937-1998)

RECENZII / REVIEWS / РЕЦЕНЗИИ

Valentina ENACHI Cercetarea şi valorificarea patrimoniului naţional şi universal în învăţământul preuniversitar. Culegere de studii. Chişinău: Garomont-Studio, 2016, 175 p.
Data on the editorial boards / Сведения о редколлегии

Termene şi condiţii de publicare a materialelor în Revista de Etnologie şi Culturologie

Terms and conditions of publication of materials in the Journal of Ethnology and Culturology

Сроки и условия публикации материалов в Журнале этнологии и культурологии

Descarcă revista