Victor ȚVIRCUN. Integrarea emigranţilor din Ţara Moldovei în societatea rusă în secolul al XVIII-lea

Istoria fluxurilor migratorii din Principatul Moldovei în țările vecine reprezintă unul din cele mai cercetate subiecte în istoriografia modernă. În numeroasele publicații se analizează cauzele și premisele, formele și intensitatea fluxului, precum și repercusiunile de ordin demografic asupra teritoriului. În articol se analizează un aspect mai puțin cunoscut al acestui proces migrator al moldovenilor în Rusia pe parcursul secolului …

Ирина СУББОТИНА, Ждана СУББОТИНА. Conceptul „steaua” în poeziile lui Stepan Curoglo

În articol, în baza materialelor culegerii de poezii a lui S. Curoglo „Кауш авалары” (1977), „Ӱӱсек кушлар” (1982), «Родословное древо» (1988), «Yol yildizi” (2000), „Canimi baaşlarim” (2011), este prezentată o analiză a conceptului „steaua”, imaginea sa și particularitățile simbolice. Cuvinte-cheie: concept, steaua, poezia, S. Curoglo, lingvo-culturologie, folclor, găgăuzi.

Natalia IURCENCO. Primele locuinţe clasiciste ale Chişinăului din prima treime a secolului XIX

Rezumat În articol sunt descrise primele case de locuit din Chişinău apărute în prima treime a secolului al XIX-lea, astăzi dispărute, în care au găsit reflectare tradiţiile arhitecturii clasiciste ruse în varianta provincială. Este elucidat procesul de intrepătrundere a arhitecturii populare moldoveneşti cu arhitectura profesională a clasicismului rus, rezultând cea mai strălucită realizare a sa …

Veaceslav STEPANOV. Studii cu privire la practicile funerare și comemorative prezente în mediul populației ruse din Republica Moldova

Rezumat În baza materialului empiric, adunat în conformitate cu un chestionar special elaborat, în articol sunt prezentate într-o formă narativă reprezentările din practica funerară și de pomenire a populației ruse din Republica Moldova. O atenție specială este rezervată specificului denumirii obiceiurilor din mediul lipovenilor (rușilor de rit vechi). Cuvinte-cheie: obiceiuri funerare și de pomenire, înmormântare, populație …

Dmitrii KORENEV. Elementul vestimentar „letnik” prezent în cadrul costumului feminin rus medieval: o nouă perspectivă de abordare a subiectului (Implementarea metodei de reconstrucție pentru justificarea ipotezei).

Rezumat În articolul dat se pune problema genezei și evoluției portului femeiesc din perioada medievală timpurie din Rusia – „letnik”. Autorul face o încercare de a reconstrui acest tip de port și propune o viziune nouă în funcție de utilizarea acestui element femeiesc de port în Rusia în perioada medievală timpurie până la înc. sec. …

Tatiana ZAICOVSCHI. Reflectarea fitosimbolisticii în conştiinţa folclorică a purtătorilor de folclor rusesc din Republica Moldova

Rezumat Folclorul rusesc cântat, atestat pe teritoriul Republicii Moldova (în satele Cunicea, Pocrovca, Dobruja Veche, Egorovca ş. a.), după cum arată cercetările noastre, se deosebeşte prin utilizarea largă a fitosimbolurilor. Ele se întâlnesc mai des decât simbolurile animalelor. În articol sunt investigate mai multe fitosimboluri – denumiri de arbori, ierburi, arbuşti, flori, pomuşoare, culturi legumicole …

Alina ȘTIRBU. Identitate şi stereotipuri. Conturarea percepţiei despre romi în viziunea ziarului Jurnal de Chişinău

Rezumat În articolul dat autoarea analizează imaginea romilor în ziarul Jurnal de Chișinău. Articolul reprezintă un studiu privind atitudinea pe care o au jurnaliștii față de această minoritate, temele abordate de jurnalişti în cadrul mate­rialelor analizate, cât și depistarea situaţiilor subsumate temelor identificate, în asociere directă sau tangenţială cu etnia romă. În acest fel demonstrăm …